telefon: +386 (0)1 430 54 90
GSM: +386 (0)40 772 276
Psihosocialno svetovanje in pomoč
telefon: +386 (0)40 772 276


Vstopite v krog pomoči; kot žrtev ali donator, kot prostovoljec ali sodelavec.

 • postanite ČLAN, letna članarina 20 evrov, polletna 10 evrov. Za študente/dijake, upokojence in brezposelne letna članarina znaša 10 evrov. Pišite na beliobroc@gmail.com, na transakcijski račun NLB SI 56 02222 0254527181 (sklicna številka 00) poravnajte članarino 
 • pomagajte z ENKRATNO DONACIJO na TRR odprt pri NLB SI 56 02222 0254527181
 • darujte DOHODNINO za Beli obroč Slovenije (po Zakonu o dohodnini do 0,5% delež od davka na vašo dohodnino namesto državnemu proračunu prispevate našemu društvu, ki zbira sredstva za pomoč družinam, žrtvam nasilja).  V našo korist namenite 0,5 % dohodka (DŠ 22512764) v vaši davčni napovedi.
 • podarite mesečno ali letno ŠTIPENDIJO otroku/mladostniku, žrtvi kaznivega dejanja, srečajte se z njim 
 • podarite DARILNI BON za nakup hrane ali oblačil
 • podarite HRANO, OBLAČILA, ŠOLSKE POTREBŠČINE, RAČUNALNIK
 • pomagajte MATERAM, ki se morajo izseliti iz varne hiše
 • družinam pomagajte z OPREMO STANOVANJA
 • postanite SODELAVEC
 • pomagajte kot PROSTOVOLJEC

Beli obroč Slovenije
Cigaletova 7
1000 Ljubljana

TRR: pri NLB SI 56 02222 0254527181, navedite sklicno številko 00 2012
Davčna številka: 22512764
Matična številka: 1929615000

Za pravne osebe:
Donacija se ne obravnava kot davčno priznan odhodek, pač pa se pri donatorju - samostojnem podjetniku ali gospodarski družbi, donirana sredstva lahko upoštevajo kot davčna olajšava. Zakon o dohodnini (ZDoh-2, Ur.l.RS, št. 117/2006) v 1. odstavku 66. člena oziroma Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2, Ur.l. RS, št. 117/2006) v skladu z 59. členom določata, da se za dane donacije prizna davčna olajšava pod določenimi pogoji. Ti pa so:

 • Donacija se prizna kot olajšava za sredstva, dana v denarju ali v naravi (torej tudi v obliki proizvodov, blaga ali storitev),
 • Donacija se prizna kot olajšava do zneska 0,3% obdavčenega prihodka davčnega obdobja, če je dana za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene prejemnikom, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti.