Logo Beli obroč Slovenije Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj.

Za nujno pomoč pokličite policijo na: 113

NOVICE IN DOGODKI

Prošnja za pomoč

Objavljeno

Na naše društvo se je v tem mesecu obrnilo kar nekaj uporabnic s šoloobveznimi otroki, ki so v hudi finančni stiski. Stisko jim v tem obdobju predstavlja predvsem nakup šolskih potrebščin.

Želimo jim pomagati, zato se obračamo tudi na vas. V kolikor bi želeli in zmogli donirati različne šolske potrebščine, jih sprejemamo na sedežu društva v Ljubljani na Cigaletovi 7, enoti Celje na Kocenovi ulici 4, enoti Velenje na Titovem trgu 1, enoti Slovenske Konjice na Starem trgu 31 in enoti Koper na Gortanovem trgu 15 v času uradnih ur.

Za več informacij lahko pokličete na 040 772 276 (sedež v Ljubljani), 040 533 227 (enote Celje, Velenje, Slovenske Konjice) ali 040 699 613 (enota Koper).

Hvala!


Naslednja novica