Logo Beli obroč Slovenije Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj.

Za nujno pomoč pokličite policijo na: 113

NOVICE IN DOGODKI

Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in deklicami - 25. 11.

Objavljeno

Dne 25.11. obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in deklicami.

Kot družba se moramo zavzemati za odpravo vseh oblik diskriminacije žensk in preprečevanja nasilja nad njimi, pri tem pa ne smemo pozabiti na odpravo tradicionalnih in škodljivih praks, stereotipov in drugih izvornih dejavnikov nasilja, ki predstavlja najresnejšo prepreko za enakovredno sodelovanje žensk in deklic v vseh družbenih krogih in na vseh ravneh. Za krepitev moči in samozaupanja žensk ter deklic je izjemnega pomena njihovo izobraževanje, vključno z izobraževanjem za človekove pravice, kakor tudi vključevanje moških in dečkov v aktivnosti za enakopravnost spolov.

Ženskam in deklicam sporočamo, da je vaša pravica živeti varno ter da pomoč obstaja tudi v času epidemije Covid-19. Svetujemo vam, da nas v primeru, ko potrebujete pomoč, kontaktirate na 040 772 276 oz. beliobroc@gmail.com.

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.


Naslednja novica