Logo Beli obroč Slovenije Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj.

Za nujno pomoč pokličite policijo na: 113

NOVICE IN DOGODKI

Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

Objavljeno

Generalna skupščina združenih narodov je 25. november razglasila za Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, zato bi kot predsednik društva Beli obroč Slovenije, Društva za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, ob tem dnevu rad podal nekaj svojih misli in vse skupaj pozval k večji strpnosti.

Nasilje je staro, kot je star svet, vsaka težnja ali sredstvo, da bi uveljavil svojo voljo in obvladal oz. nadvladal drugega, je nasilje. Ena najbolj pogostih oblik nasilja je zagotovo nasilje v partnerskih odnosih. Statistični podatki kažejo, da je vsakih nekaj sekund na svetu pretepena vsaj ena ženska. Glavni  vzrok za poškodbe žensk v starosti 14 do 44 let je partnerjevo nasilje. Policijske statistike povedo tudi, da so v več kot 90 odstotkih primerov nasilja med odraslimi v družini, žrtve ženske, povzročitelji pa moški.

Nikoli ne bomo vedeli, kaj se zares dogaja za zaprtimi vrati slovenskih domov in imeli čisto natančnih podatkov, ker veliko nasilja ostane prikritega, oz. ga žrtve ne prijavijo. Nacionalna raziskava o nasilju v zasebni sferi in partnerskih odnosih je pokazala, da je vsaka druga ženska (56.1%) v Sloveniji od dopolnjenega 15. leta starosti, doživela eno od oblik nasilja.

Nasilje je prisotno v vseh kulturah in v vseh družbenih slojih in ne zgolj med revnimi ali slabše izobraženimi, kot pogosto zmotno mislimo.

Vsaka četrta ženska v EU  VSAKODNEVNO doživlja nasilje v svojem domu.

Nasilje v družini še posebno travmatično zaznamuje otroke. Otroci ne postanejo žrtve nasilja le, če jih starši psihično ali fizično zlorabljajo, temveč so žrtve tudi, če prisostvujejo nasilju med staršema, ti odnosi se prenašajo tudi navzven in se koreninijo ter kažejo v kasnejših življenjskih obdobjih.

Nasilje je veliko večji problem, kot si upamo priznati, najboljše »zdravilo« proti nasilju je dobra preventiva, tako na individualni, kot tudi na družbeni ravni. Nikoli ni preveč vsebin, ki nas učijo o nenasilju. Tako žrtvam, kot tudi storilcem je treba omogočiti pomoč, saj se oboji velikokrat znajdejo v začaranem krogu iz katerega ne najdejo poti.

Slovenija je že dobila opomin Evrope, ker še vedno nima urejenega sistema pomoči žrtvam nasilja, tu gre za izjemno občutljivo skupino ljudi in res mislim, da je skrajni čas, da kot država uredimo tudi to področje. Sem pa vesel, da tudi v naši državi obstajajo društva in organizacije, ki pomagajo takrat, ko država zataji, nudijo tovrstno pomoč in pomagajo žrtvam v najhujših trenutkih videti luč na koncu tunela ter jim poleg materialne, nudijo tako pravno, kot tudi psihosocialno pomoč. Eno takšnih društev je tudi naše, Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, kamor se lahko posamezniki obrnejo, če so žrtve nasilja ali katerega drugega kaznivega dejanja.

Začnimo pri sebi, vsak od nas se je že kdaj soočil z nasiljem – takšnim ali drugačnim, majni koraki vodijo do velikih ciljev, predvsem pa bodimo strpni, Strpnost je intimna odločitev, ki nas uči, da preden sodimo, najprej  poizkušamo razumeti, da preden spregovorimo, najprej premislimo, da preden storimo, najprej preigramo možne posledice…

Zavedati se moramo, da je vsaka oblika nasilja nedopustna in na nas vseh je, da rečemo temu STOP ter postavimo nične tolerance do vseh vrst nasilja v družini in družbi. 

Dr. Igor Šoltes, predsednik društva Beli Obroč Slovenije, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj


Naslednja novica