telefon: +386 (0)1 430 54 90
GSM: +386 (0)40 772 276
Psihosocialno svetovanje in pomoč
telefon: +386 (0)40 772 276

Donirajte del dohodnine nam, ne državi
Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. 

Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.

Dohodnino tako lahko namenite tudi Belemu obroču Slovenije, Cigaletova 7, 1000 Ljubljana (http://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-057-02653-OB~P001-0000.PDF  , najdete ga pod točko 1.6 humanitarne organizacije s področja socialnega varstva, DŠ: 22512764). To lahko storite kadarkoli v letu. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

To lahko storite na spletni strani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu ALI pa enostavno IZPOLNITE obrazec na uvodni strani. Beli obroč Slovenije in žrtve kaznivih dejanj vam bodo hvaležni.