telefon: +386 (0)1 430 54 90
GSM: +386 (0)40 772 276
Psihosocialno svetovanje in pomoč
telefon: +386 (0)40 772 276

Predsedniku države predlagali Natašo Pirc Musar


Nataša Pirc Musar


Glede na poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za Varuha oziroma Varuhinjo človekovih pravic, objavljen v Uradnem listu RS št. 66/2012 z dne 27. 8. 2012, je Beli obroč Slovenije, društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, na seji IO dne 11. 9. 2012 soglasno sprejel sklep, da za  Varuhinjo človekovih pravic predsedniku države dr. Danilu Türku predlaga  

Natašo Pirc Musar.

Gre za osebo, s katero smo pri našem delu večkrat sodelovali, vedno v korist zapostavljenih, žrtev nasilja, zlasti otrok. Cenimo njena prizadevanja na številnih področjih javnega življenja, ki so povečini povezana z varovanjem pravice do zasebnosti in področja informacij javnega značaja. 
 
V znanje in sposobnost Nataše Pirc Musar ne dvomimo. S svojim delom na položaju Informacijske pooblaščenke je dokazala, da zna voditi državni organ, da zna delati povsem neodvisno in da razume pomen človekovih pravic. Množica nagrad, ki jih dobiva, kaže tudi na to, da ji javnost zaupa (najbolj vplivna ženska v gospodarstvu, najbolj spoštovana ženska v gospodarstvu, več let med najbolj vplivnimi pravniki v Sloveniji …). Da javnost ceni njeno delo, kažejo tudi rezultati Politbarometra, ki kaže visoko zaupanje v delo Informacijskega pooblaščenca (med vsemi organi je javnost ob merjenju marca 2011 najbolj zaupala prav njemu). 
 
Nataša Pirc Musar je večkrat rekla, da svoje življenje zadnjih 8 let predano posveča temeljnim človekovim pravicam, v ospredju sta predvsem pravica do dostopa do javnih informacij in varstvo osebnih podatkov. Ne dvomimo, da bi svoje delo tako zavzeto in z občutkom za pravičnost, ki mora biti v ospredju vsakega pravnika, še zlasti pa tistega, ki se ukvarja s človekovimi pravicami, nadaljevala tudi na mestu varuhinje človekovih pravic. Nobena država danes ni imuna na kršitve temeljnih človekovih pravic, tudi Slovenija ne. Bolj kot so države v krizi, več, tudi očem nevidnih, kršitev se v družbi dogaja. Njen karakter in energija ustrezata duhu funkcije, na katero jo predlagamo.  To funkcijo si Nataša Pirc Musar zasluži, zasluži pa si Natašo Pirc Musar tudi Slovenija. Musarjeva je ime naše države postavila na sam vrh držav, ki spoštujejo in poznajo Slovenijo po transparentnosti (2. mesto po meritvah nevladnih mednarodnih organizacij je pripadlo naši državi po urejenosti področja dostopa do informacij javnega značaja - https://www.ip-rs.si/novice/detajl/slovenija-se-je-z-odlicnim-zakonom-o-dostopu-do-informacij-javnega-znacaja-uvrstila-na-drugo-mesto/?cHash=93ff449c04d9d123ca7d1d9689d4eaeb), po raziskavi, ki jo je leta 2008 izvedel Eurobarometer, pa se je Slovenija, brez dvoma po zaslugi Nataša Pirc Musar, tudi na področju varstva osebnih podatkov, po komaj dveh letih dela na tem področju uvrstila v sam EU vrh po urejenosti in poznavanju zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov (na 1. mestu recimo je Slovenija po poznavanju zakonodaje v javnem in zasebnem sektorju, kar je brez dvoma zasluga Musarjeve, ki ogromno energije vlaga v ozaveščanje tako fizičnih kot pravnih oseb - https://www.ip-rs.si/novice/detajl/v-sloveniji-smo-tako-posamezniki-kot-upravljavci-po-podatkih-raziskave-eurobarometer-dobro-seznanjen/?cHash=a7b8a5ead667dbe5efd49bd7d06bbb0f).
 
 
Nataša Pirc Musar je spoštovana osebnost v mednarodnih krogih, kjer jo cenijo kot strokovnjakinjo in zaradi svojega znanja in sposobnosti vodenja je postala tudi predsednica Skupnega nadzornega odbora EU za Europol. 
 
Prepričani smo, da je za mesto Varuhinje človekovih pravic potrebno izbrati osebo, ki bo s pokončno držo varovala pravice najšibkejših in se seveda enako uspešno soočala s problemi državnih institucij, ki jih včasih prav tem kršijo. Zato upamo, da boste upoštevali predlog, ki bi mu zagotovo pritrdili tudi mnogi Slovenci.