telefon: +386 (0)1 430 54 90
GSM: +386 (0)40 772 276
Psihosocialno svetovanje in pomoč
telefon: +386 (0)40 772 276

Beli obroč in Si.mobil odprla prijazno sobo v Mariboru


govorci Prijazna soba


Društvo Beli obroč Slovenije je danes skupaj s Si.mobilom odprlo prijazno sobo na Štajerskem. Na Pobreški cesti 6 v Mariboru, v prostorih Združenja za razvijanje nenasilnih odnosov – ZRNO, bodo tako strokovnjaki lahko zaslišali mlade žrtve kaznivih dejanj v manj uradnem in za njih bolj prijaznem okolju. Sredstva za opremo prijazne sobe so Si.mobilu pomagali zbirati mladi na obeh Žurih z razlogom v Mariboru, družba Nokia ter ostali partnerji dogodka.
Prijazne sobe stroka uporablja za zaslišanje otrok, ki so žrtve kaznivih dejanj. Da bi ta najbolj ranljivi del naše družbe zaščitili pred nadaljnjo travmatsko izkušnjo v postopku zasliševanja, si Beli obroč skupaj s Si.mobilom in pristojnimi ministrstvi (pravosodje, delo, notranje zadeve) prizadeva urediti prijazna okolja po Sloveniji, v katerih bi bili otroci ob visoko usposobljenih strokovnjakih, med pogovorom in igro, zaslišani le enkrat. Preostalih uradnih oseb – kriminalista, tožilca, sodnika, odvetnika, otrokovega zagovornika – otrok ne vidi, saj so med zaslišanjem v drugih prostorih. Pogovor z otrokom se snema, posnetek pa je opremljen s posebnim žigom in varno spravljen za potrebe sodišča, tožilcev in strokovnjakov ter velja kot dokazno gradivo pri razreševanju primerov kaznivih dejanj.

Predsednica društva Beli obroč Vlasta Nussdorfer je izpostavila: ˝Na obeh mariborskih Žurih z razlogom je bilo zbranih za več kot 52.000 EUR sredstev. Za opremo prijazne sobe v Mariboru smo namenili približno polovico teh sredstev, preostali del donacije pa bomo porabili za izboljšave ali odprtja prijaznih sob drugod po Štajerski. S tem udejanjamo poslanstvo Žura z razlogom – mladi pomagajo mladim.˝

˝Varna in brezskrbna mladost je pravica vsakega otroka in mladostnika. Vsi skupaj smo dolžni zaščititi ti dve ranljivi skupini pred nasiljem. Primeri dobrih praks, kot so prijazne sobe, kažejo, da gredo ravnanja v pravo smer,˝ je ob odprtju prijazne sobe v Mariboru dejal minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan Svetlik in dodal, da je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na sistemski ravni k izboljšanju položaja otrok pristopilo predvsem z rešitvami v družinskem zakoniku. ˝Posebno mesto v prizadevanjih za pomoč žrtvam nasilja, zlasti otrok in mladostnikov, pa imata Beli obroč in podjetje Si.mobil, katerima se želim še prav posebej zahvaliti za pobudo in zbrana sredstva z akcijo Žur z razlogom.˝

Nasilje je OUT, vendar se še vedno dogaja

Otroci in mladostniki so vse prepogosto žrtve nasilja in kaznivih dejanj. Po podatkih Skupnosti centrov za socialno delo je bilo v letu 2010 na območju Maribora, Ruš, Lenarta, Pesnice, Slovenske Bistrice, Ptuja in Ormoža zabeleženih 241 primerov nasilja v družini, kjer je bila žrtev poleg odrasle osebe tudi otrok, od tega sta bila 102 primera z območja Maribora. Mladoletne osebe pa lahko nastopajo tudi kot povzročitelji nasilja v družini. V omenjenih občinah je bilo zabeleženih 5 tovrstnih primerov, kjer je bila povzročitelj nasilja oseba, mlajša od 18 let, od tega sta bila dva primera z območja Maribora.

Zaskrbljujoče je, da so mladi pogosto tudi storilci tistih kaznivih dejanj, v katerih prevladujejo kot žrtve. Po podatkih PU Maribor je v lanskem letu delež mladoletniške kriminalitete znašal 3,6 odstotkov med vsemi obravnavanimi kaznivimi dejanji na območju, ki ga pokriva PU Maribor. Med kaznivimi dejanji mladoletnikov prevladujejo spolni napadi, ropi in promet s prepovedanimi drogami.


 

 

Fotografije:
  • Govorci (z leve proti desni): Jelka Šparovec, ustanoviteljica Združenja za razvijanje nenasilnih odnosov - ZRNO; Sabina Klaneček, predstavnica Ministrstva za pravosodje RS; Dejan Turk, predsednik uprave Si.mobila; dr. Anja Kopač Mrak, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve; Vlasta Nussdorfer, predsednica društva Beli obroč; Janez Ujčič, podžupan Mestne občine Maribor
  • Prijazna soba v Mariboru