telefon: +386 (0)1 430 54 90
GSM: +386 (0)40 772 276
Psihosocialno svetovanje in pomoč
telefon: +386 (0)40 772 276

I. Društvo Beli obroč Slovenije (BOS) 

Vsako leto na tisoče ljudi neposredno ali posredno postane žrtev kaznivega dejanja, kar pomeni, da izgubijo sorodnika, so sami poškodovani, pretepeni, okradeni, oropani, spolno zlorabljeni, žrtve družinskega nasilja … Že jutri se to lahko zgodi tudi nekomu, ki ga poznamo ali nam je blizu. Delujemo od 5. decembra 2003, ko smo bili ustanovljeni na pobudo Društva državnih tožilcev Slovenije, z nalogami in poslanstvom pa se pridružujemo Evropskemu forumu za zaščito žrtev. Njegove glavne naloge so učinkovita pomoč žrtvam kaznivih dejanj, poštena in pravična povrnitev škode, aktivna udeležba v kazenskih postopkih in pred drugimi institucijami ter izmenjava izkušenj in informacij med članicami foruma za zagotavljanje čim boljše prakse in znanja. Predsednica društva je Milojka Vida Intihar, podpredsednica Olga Dečman Dobrnjič. Izvršni odbor šteje devet članov, nadzorni odbor tri.

II. Naloge društva

Nudi žrtvam kaznivih dejanj nasilja v družini: pravno,psihosocialno in finančno pomoč. Osnovno poslanstvo društva je celovita skrb za žrtve nasilja in obveščanje javnosti o celotnem spektru pomoči. Ponujamo preventino delovanje, aktivno sledimo zakonodajnim predlogom za izboljšanje položaja žrtev, njihovo zaščito in predstavitev njihovih pravic.

III. Viri financiranja
Osnovni je članarina, ki znaša 20 evrov letno, polletna 10 evrov. Za študente, upokojence in brezposelne je letna članarina 10 evrov. Pomoč je možna tudi z darili, prispevki donatorjev in iz drugih virov.

IV. Članstvo
Trenutno je v društvu preko 500 članov, med njimi tudi posamezniki iz vrst pravnikov, zdravnikov, psihiatrov, psihoterapevtov, socialnih delavcev, politikov in drugih poklicev. Vključenih je tudi nekaj društev, ki si prizadevajo za podobne cilje in se že ukvarjajo z žrtvami; postali so naši častni člani. Če želite postati nas član, pomagati žrtvam in prispevati k boljši družbi, nam pišite na beliobroc@gmail.com.  Posebno mesto imajo tudi ambasadorji Belega obroča Slovenije, ki širijo miroljubne ideje in idejo o nenasilju.

V. Dosedanja dejavnost

Društvo je že izpeljalo veliko akcij pomoči otrokom in odraslim, ki so žrtve kaznivih dejanj.  Dnevno prejmemo več deset pisem in klicov na pomoč. Vsem poskušamo pomagati po najboljših močeh. 

Pripravljamo dobrodelne koncerte, športne dogodke z rokometaši, dolgoletna predsednica društva Vlasta Nussdorfer dnevno predava (seminarji, kongresi) po Sloveniji, izdala je tudi Naše deklice z vžigalicami, Naši dečki z ulice, Vrednote na odru življenja, Abeceda življenja, Naši obrazi, Razmišljanja o življenju, Črna mavrica in v okviru Kluba z razlogom-Janine Slovenke še knjiga Pod krilatim Pegazom.  Izkupiček od vseh knjig je dobrodelen. Tako smo ob izdaji prve knjige Naše deklice z vžigalicami ustanovili sklad Plamen dobrote, izkupiček od prodanih knjig je pomagal številnim žrtvam nasilja v družini.

Obiskali smo veliko družin, v katerih se je dogajalo ali se še dogaja nasilje, mnoge smo obdarili z računalniki, igračami, knjigami, oblačili, hrano, otrokom omogočamo letovanje na Rakitni in na poletnem taboru rokometaša Uroša Zormana. Vsako leto najmanj enkrat obiščemo Center Dolfke Boštjančič, Draga pri Igu. 

S pomočjo Simobilove donacije Žura z razlogom smo odprli prijazno sobo na sedežu Belega obroča na Cigaletovi 7, namenjena pogovoru z otroki, žrtvami številnih kaznivih dejanj.

Dali smo pobudo za nekaj zakonodajnih sprememb, ki se nanašajo na žrtve kaznivih dejanj in njihovo lažjo pot v kazenskih postopkih, pa tudi pobudo za ustanovitev družinskih sodišč.

V Ljubljani je bil štiri leta zapored v korist Belega obroča Slovenije izpeljan Si.mobilov  ŽUR z razlogom in vsakokratna zbrana sredstva so pomagala  ljudem v stiski, zlasti mladim, ki jih je zaznamovalo nasilje vseh vrst. 

Vrstila so se številna predavanja, tako za starše, učitelje, otroke, vzgojitelje, zdravstveno osebje, …

Sodelujemo tudi s centri za socialno delo, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za šolstvo, Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za zdravje.

Od leta 2003 smo na različne načine pomagali več tisoč žrtvam nasilja, namenili smo jim 443.460,00 EUR pomoči; 145.021 EUR finančne pomoči samo v letu 2011.

V smislu »obroča« smo sklenili krog pomoči in vanj vključili tiste,  ki jo rabijo in one, ki jo lahko nudijo. 

VI. Postanite del velikega kroga pomoči - donirajte 
Ker smo humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu, lahko del svoje dohodnine, ki je temu namenjen, podarite tudi nam. IZPOLNITE obrazec na uvodni strani. Beli obroč Slovenije in žrtve kaznivih dejanj vam bodo hvaležni.