Logo Beli obroč Slovenije Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj.

Za nujno pomoč pokličite policijo na: 113

Kaj je kaznivo dejanje in kaj je nasilje?

Kaj je kaznivo dejanje in kaj je nasilje?

Kazenski zakonik opredeljuje kaznivo dejanje kot protipravno ravnanje, ki ga zakon določa kot kaznivo dejanje, določa znake kaznivega dejanja in kazen za krivega storilca.

Kakšni so začetni znaki nasilja?

Kakšni so začetni znaki nasilja?

Najpogosteje se nasilje v družini začne s psihičnim nasilje, ki se pogosto stopnjuje v druge oblike nasilja: fizično in/ali spolno nasilje.

NOVICE IN DOGODKI

Kako poznavanje lastne družine pripomore pri soočanju z jezo, težavami in odkrivanju sebe?

Objavljeno

Kako poznavanje lastne družine pripomore pri soočanju z jezo, težavami in odkrivanju sebe?

Veliki učitelji razumejo, da od koder prihajamo, vpliva na to, kam gremo, in da to, kar v naši preteklosti ni rešeno, vpliva na našo sedanjost. Nedavni razvoj na področju celične biologije, nevroznanosti, epigenetike in razvojne psihologije poudarja pomen raziskovanja vsaj treh generacij družinske zgodovine, da bi razumeli mehanizem različnih vzorcev, ki se prenašajo iz ene generacije na naslednjo. V sledečem članku vam predstavljamo nekatera najnovejša znanstvena odkritja o pomenu posameznikove družinske zgodovine, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju sebe in lastnega vedenja in vzorcev, ter kako poznavanje lastnega družinskega diagrama pomaga pri razreševanju lastnih čustev, zamer in ponavljajočega se vedenja.

Preberi več

Sodelovanje z glasbenikom Damirjem Kovačićem

Objavljeno

Sodelovanje z glasbenikom Damirjem Kovačićem

Preberi več

Kako se soočiti s trikotniškim vzorcem v lastnem življenju?

Objavljeno

Kako se soočiti s trikotniškim vzorcem v lastnem življenju?

V tokratnem članku vam predstavljamo konkretne napotke klinične psihologinje H. Lerner, s katerimi boste pripomogli k boljšim medsebojnim odnosom v interakcijah z ljudmi v trikotniškem vzorcu. Morda katerega že izvajate?

Preberi več

Kako prepoznati trikotniški vzorec v svojem življenju?

Objavljeno

Kako prepoznati trikotniški vzorec v svojem življenju?

V vsakodnevnem življenju vsi ljudje sodelujemo v trikotniških vzorcih, bodisi doma, bodisi v službi ali med prijatelji. Ti namreč omogočajo, da težave in vprašanja, ki vzbujajo tesnobo, ostanejo tako rekoč pod preprogo in nenaslovljena, zato prav vsi sodelujemo pri njih. Ko pa se vzorec poruši in pričnemo imeti med seboj odkrite odnose, ne da bi se vmešavala tretja oseba, skrite težave privrejo na dan.

Tokrat vam skozi članek želimo predstaviti pojav trikotniškega vzorca in vas spodbuditi, da opazujete in poizkusite tega identificirati pri sebi in lastnih medsebojnih odnosih s pomočjo znanja in predlogov, pridobljenih v preteklih člankih na temo jeze.

Preberi več